Danh sách đầu số điện thoại

Đầu số Số hiện tại
vina_094 84939727999
mobifone_090 84939834386
mobifone_093 84910253186
mobifone_0120 841208829217
mobifone_0121 841219838854
mobifone_0122 841197434954
viettel_0973 84970891968
viettel_096 84959455199
usa_205 12058735244
vina_0127 841289945199
mobifone_0126 84890205999
viettel_086 84869988399
vina_0125 841289993599